Anhydritové potery:

Anhydritové potery – je samonivelizačný liaty poter na báze sadry. Jeho spracovanie zo sila je veľmi jednoduché a umožňuje realizáciu veľkých plošných výmer. Keďže sa aplikuje v riedkej konzistencii, je nutné dokonale utesniť podklad. Môže sa používať iba v interiéri a jeho hrúbka môže byť 3–6 cm. Výsledkom je ideálne rovná, bezprašná a oteruvzdorná podlahová vrstva vhodná pre všetky druhy podláh a už ho pred pokladaním podlahy netreba upravovať.

Tento materiál je pochôdzny už po 1-2 dňoch. Výhodou je i menšia hrúbka poteru, čím sa redukuje celková hrúbka konštrukcie, čo je prínosom napríklad pri rekonštrukciách v starých budovách.