Spádové potery:

Spádový poter – Každý ocení dôležitosť odtekania vody v požadovanom smere a preto spádovanie poterov v garážach, na terasách a strechách sa stalo veľmi požadovanou činnosťou našej firmy. Vieme spádovať cementové potery ale aj polystyrénbetón.

Spádové potery sú vlastne klasické cementové potery sťahované do spádu udávaného žiadateľom. Používajú sa najma v garážach, v objektoch so šikmými strechami, balkónoch, terasách a v bytovej výstavbe s plochými strechami. Ďalej pre zručné zhotovovanie združených a plávajúcich poterov v vnútornom aj vonkajšom prostredí., najmä tam, kde sú požiadavky na vyššiu pevnosť, odolnosť a premenlivú hrúbku.