Polystyrénbetóny:

Je to ľahký betón zložený z cementu, polystyrénovej drte, vody a prísad.
Vyrába sa ako hustá kašovitá zmes cementovej zmesi a polystyrénovej drte.
Je vhodná na všetky bežné podkladové minerálne materiály, aj ako poter pre podlahové vykurovanie, pričom k poteru môžu byť primiešané prísady podľa požiadaviek výrobcu vykurovacieho systému.

Výhody použitia:
• priemyselne miešaná zmes – záruka rovnomernej pevnosti poterovej vrstvy
• rokmi osvedčená vysoká kvalita