Všeobecné informácie

MIPO MIKUŠ, s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných podmienkach ochrany osobných údajov (GDPR), ktoré je priamo implementované do zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Preto je pre nás dôležité, aby sme Vás informovali, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame, za akým účelom a aké sú Vaše práva. V nasledujúcej si prečítajte Zásady ochrany osobných údajov, v ktorých vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov firmou MIPO MIKUŠ s.r.o..
Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo zamestnanec.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov:
• Ak ste zákazníkom informácie nájdete TU
• Ak ste súčasným alebo potenciálnym klientom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu (v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom) informácie nájdete TU