Cementové potery:

Cementové potery – suchá cementová zmes na strojové spracovanie. Je vhodná na všetky bežné podkladové minerálne materiály, aj ako poter pre podlahové vykurovanie, pričom k poteru môžu byť primiešané prísady podľa požiadaviek výrobcu vykurovacieho systému.

Výhody použitia:
• priemyselne miešaná zmes – záruka rovnomernej pevnosti poterovej vrstvy
• rokmi osvedčená vysoká kvalita