In: Uncategorized0

Cementové potery:

Poter ako dokončujúca vrstva podlahy je nesmierne dôležitý stavebný prvok, ktorý dotvára priestor. Musí spĺňať celý rad požiadaviek: tvrdosť, pevnosť, neprašnosť, nivelitu, elasticitu (pri podlahovom vykurovaní).
Cementové potery sa aplikujú priamo na stavbe, tlakovým strojom Estrich Boy.
Betón je hustej konzistencii a zrovnáva sa do roviny latou.

Kontaktný – spojený s podkladom
Oddelený Los Angeles Rams Jerseycheapjerseysonline.co separačnou fóliou alebo lepeninou
Plávajúci – položený na izolačnej alebo kročajovej vrstve
Na podlahovom kúrení – plávajúci poter s kúrením (vodným elektrickým).

var proj=jQuery;proj.noConflict();proj(document).ready(function(){“use strict”;proj(“.royalslider-token-5f612fd28f049”).royalSlider({“slidesSpacing”:1,”arrowsNavAutoHide”:false,”autoScaleSlider”:true,”keyboardNavEnabled”:true,”imageScaleMode”:”fill”,”autoScaleSliderWidth”:848,”autoScaleSliderHeight”:”500″,”transitionType”:”move”,”loop”:false,”easeInOut”:”easeOutExpo”,”easeOut”:”easeOutExpo”,”sliderDrag”:true,”autoplay”:{“enabled”:true,”delay”:5000}});});