Cementové potery:

Poter ako dokončujúca vrstva podlahy je nesmierne dôležitý stavebný prvok, ktorý dotvára priestor. Musí spĺňať celý rad požiadaviek: tvrdosť, pevnosť, neprašnosť, nivelitu, elasticitu (pri podlahovom vykurovaní).
Cementové potery sa aplikujú priamo na stavbe, tlakovým strojom Estrich Boy.
Betón je hustej konzistencii a zrovnáva sa do roviny latou.

Kontaktný – spojený s podkladom
Oddelený – separačnou fóliou alebo lepeninou
Plávajúci – položený na izolačnej alebo kročajovej vrstve
Na podlahovom kúrení – plávajúci poter s kúrením (vodným elektrickým).